top of page

הרצאות וסדנאות

OTZMA_logo_WHITE_FINAL_GOLD-01.png

עוצמה 

סדנה ייחודית לתלמידי בית ספר יסודי להקניית כלים של שליטה עצמית ושיפור מיומנויות חברתיות.

עוצמה 

הרצאה ייחודית למורים בנושא גילוי חוזקות.

Education

בינת הלב
השתלמות/סדנה לצוותים חינוכיים, גננות ומורים, על הדיאלוג עם הורים וילדים. שילוב של התנסות חווייתית, מידע תיאורטי וכלים יישומיים לשיפור הקשר והתקשורת עם הורים וילדים.

 

ילדי ה - ADHD
התמודדות עם ילדים בעלי הפרעת קשב וריכוז בכיתה. השתלמות/סדנה המשלבת התנסות חווייתית, מידע תיאורטי ומחקרי עדכני והקניית כלים יישומיים, המסייעים למורה להתמודד עם ילדים בעלי הפרעת קשב וריכוז בכיתה.

 

טיפוח רגשי-חברתי

השתלמות/סדנה לגננות בנושא היבטים רגשיים וחברתיים של ילדי הגן. 

פריצת דרך במוטיבציה
הרצאה למורים על מוטיבציה וחוסר מוטיבציה ללימודים. מידע תיאורטי וכלים מעשיים כיצד לפרוץ דרך, לטפח מוטיבציה בתלמידים, לרתום את ההורים ולהביא להצלחה במבחנים.

קורונה: גם בחיים מורכבים אפשר לשחק באושר

מה למדתם על עצמכם או על אחרים בשבועות האחרונים? מה אתם אוהבים לעשות, בימים אלה, שמסב לכם שמחה, משמעות, רוגע ואושר?הפסיכולוגיה החיובית אינה מתעלמת מכך שאלה ימים מאתגרים, מדאיגים, קשים לחלקנו. אלא, במקביל, אנו אומרים שזו המציאות וגם בחיים מורכבים אפשר לשחק באושר. איך עושים זאת? על כך בהרצאה (במרחב דיגיטלי או פיזי משותף), המשלבת תובנות, שאלות וכמה תרגילים, שעשויים לעשות אותנו, קצת יותר מאושרים.

מוכנות לכיתה א' 

סדנה להורים על חוויית העלייה לכיתה א', עבור הילד וההורים. שילוב של התנסות חווייתית, מידע תיאורטי על מרכיבי הבשלות לכיתה א' וכלים מעשיים כיצד הורים יכולים לסייע בהשתלבות והסתגלות לבית הספר. 

פריצת דרך במוטיבציה

הרצאה להורים לתלמידי תיכון על מוטיבציה וחוסר מוטיבציה ללימודים: מידע תיאורטי וכלים מעשיים כיצד לפרוץ דרך, לטפח מוטיבציה ולהביא להצלחה בבחינות. 

מתבגרים והתבגרות

הרצאה להורים בנושא גיל ההתבגרות. התנסות חווייתית, מידע תיאורטי על מאפיינים של גיל ההתבגרות וכלים מעשיים כיצד להתגבר על גיל ההתבגרות שלהם.

מעברים 

הרצאה על שינויים בחיי המשפחה ומעברים כמו מעבר דירה או מעבר בין מסגרות חינוכיות.

התמודדות משפחתית עם ילדים לקויי למידה

הרצאה על ההתמודדות של הילד, ההורים והאחים כאשר יש ילד או ילדה לקוי למידה במשפחה. מידע תיאורטי ומחקרי עדכני על המשפחה כמערכת, מה הפירוש וההשלכות של לקויות למידה וכיצד מתמודדים.

Parents
Kids

לומדים להצלחה! 
סדנה ייחודית המיועדת לתלמידי חטיבת ביניים ותיכון.

8 מפגשים, המשלבים מודלים קוגניטיביים לפתרון בעיות והקניית כלים ואסטרטגיות למידה להתמודדות עם חרדה בבחינות.
 

לרכישת עוצמה
bottom of page