top of page

 השתלמות
עוצמה

לגלות את החוזקות 

השתלמות המאפשרת לאנשי החינוך לקדם למידה רגשית חברתית בקרב ילדים ובני נוער

הכשרות והדרכות

עוצמה | לגלות את החוזקות בשדה החינוכי

שם המרצה ד"ר דליה אלוני, פסיכולוגית חינוכית

מספר תוכנית בגפ״ן 34562 מסלול כחול 

היקף הקורס 30 ש"ש

דרישות קדם אין

סוג הקורס היברידי

דרכי התקשרות 
מייל discoverupro@gmail.com 
נייד 0524797279

אופי הלמידה מותאם למערכת (סינכרוני וא-סינכרוני בקצב אישי)

כלים דיגיטליים עיקריים המשמשים בהוראה

 • מבדקי ידע/סקרים/חידונים   

 • בוחן
  Moodle/ Google forms/Quizizz/Kahoot/Mentimeter

 • פעילויות שיתופיות 
  Padlet לוח שיתופי/ Perusall מאמרים/ מפות חשיבה מקוונות

  OneNote מחברת דיגיטלית.

 • צפייה אקטיבית בסרטונים 
  EDPuzzle/ScreenOmatic

 • תוצרי למידה דיגיטליים 
  סרטונים/דפי מידע אינטרנטיים/ספרונים/פוסטרים דיגיטליים.

 • הפעלות חווייתיות/ סימולציה/המחשות

נושאי הקורס

 • פסיכולוגיה חיובית ופתרון בעיות בחיים האישיים והמקצועיים  

 • זיהוי מחשבות, רגשות ודפוסי התנהגות

 • היבטים רגשיים חברתיים בבניית תוכניות התערבות

מטרות הקורס

 • לזהות, לחקור וליישם חוזקת בחיים האישיים והמקצועיים

 • בניית אוצרות ידע בתחום למידה רגשית חברתית ודרכי פעולה

 • יישום במתכונת רפלקטיבית של "מורה חוקר את עבודתו"

 • גיבוש קהילת מורים לומדת, פתוחה וקשובה

 • עיצוב משותף של דרכי עבודה מותאמות לתלמידים ובית הספר

תוצרי למידה

 • עם סיום הקורס בהצלחה המורה יהיה מסוגל:

 • להשתמש במושגים וכלים מתחום הפסיכולוגיה החיובית

 • להציב יעדים רגשיים חברתיים, אישיים ומערכתיים

 • להטמיע מודל פרטני ומערכתי לקידום רווחה נפשית, אישית ומקצועית

 • לקדם אקלים חינוכי מיטבי

תודה רבה אצור עימך קשר בהקדם

יצירת קשר

לרכישת עוצמה
bottom of page