top of page

מדיניות פרטיות

מעודכן ליולי 2020

דיסקבריו- ד"ר דליה אלוני (להלן: “מפעילת האתר”) מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר אינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה בכתובת www.discoveru.org.il (להלן: “האתר”). תנאים אלה מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו מפעילת האתר משתמשת במידע הנמסר על ידי המשתמשים באתר, או נאסף על ידה בעת השימוש באתר.

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, לנשים וגברים כאחד.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים טעונים הרשמה. במסגרת הליך הרכישה באתר מפעילת האתר תבקש ממך פרטים מזהים כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר למשלוח ומספר טלפון נייד לתיאום המשלוח. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש.

 

ללא מסירת הפרטים המבוקשים, מפעילת האתר לא תוכל לשלוח/למסור לך את המוצרים שרכשת.

 

מסירת מידע למפעילת האתר תלויה ברצונך והסכמתך, לא קיימת חובה חוקית למסירת המידע.

 

במידה ובחרת לעשות שימוש באתר תידרש להזין פרטים אישיים כאמור לעיל. ללא מסירת הפרטים המבוקשים, לא תתאפשר רכישת מוצרים באתר.

 

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו על-ידי מפעילת האתר. פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר.

מסירת תכנים לפרסום

מפעילת האתר עשויה לאפשר לך להזין לאתר תכנים שונים, כדוגמת תגובות, רעיונות, הצעות והערות פומביות. במסירת התכנים לפרסום אתה מצהיר ומאשר שאינך פוגע בפרטיותו של כל אדם אחר.


במסירת תכנים לפרסום באתר, או באמצעותו, בין אם פורסם ובין אם לאו, אתה מקנה למפעילת האתר ולכל אדם אחר, רישיון להשתמש בתכנים בהתאם לאמור בתנאי השימוש.

במסגרת זו, הנך מסכים ומאשר למפעילת האתר לפרסם תכנים אלה באתר ובאמצעי תקשורת נוספים.
 

השימוש במידע

הפרטים שמסרת בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר הלקוחות של מפעילת האתר. השימוש באתר ואישורך מעידים על כך כי הנך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע לעיל. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר.  

 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

 • כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיך.

 • ליצירת הקשר אתך, בעת הצורך.

 • כדי להתאים לתחומי ההתעניינות שלך את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר- או פרסומות ומידע מסחרי שישוגרו אליך בדרך אחרת.

 • לשם תפעולו התקין ופיתוח של האתר.

 • לצורך משלוח דיוור ישיר ו/או משלוח דבר פרסומת למאשר הדיוור, כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982, לרבות מידע על מוצרים, מבצעים והטבות אשר עשוי לעניין אותך לדעת מפעילת האתר ו/או חברת האם שלה ו/או חברות קשורות, בין באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, ובין בכל דרך אחרת. הדיוור שישלח אליך יתכן ויעשה מטעם מפעילת האתר ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או צדדי ג’ אשר מספקים למפעילת האתר שירותים. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי.

 • לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש ותנאי מדיניות הפרטיות.

מסירת מידע לצד שלישי

מפעילת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן:

 • העברת הפרטים האישים בתוך קבוצת אתרים הקשורות למפעילת האתר.

 • ככל שהדבר דרוש לצורך תפעול ואספקה תקינה של שירותי האתר, לרבות באמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור מפעילת האתר או החברות הקשורות למפעילת האתר, בקשר עם האתר.

 • יתכן ונאפשר למשתמשים לשתף בפייסבוק (Facebook) וברשתות חברתיות נוספות בפעולות שתבצע באתר באמצעות התקני פייסבוק או רשתות נוספות כדוגמת התקני “Share” ו-“Like”. אנו לא נמסור מידע אישי לפייסבוק או לרשתות, אולם פייסבוק או הרשתות עשויות להצליב את המידע הנ”ל עם המידע הקיים ברשותם דרך הפרופיל שלך. מידע נוסף בנושא מדיניות השימוש של פייסבוק בנתונים ניתן למצוא באתר פייסבוק: https://www.facebook.com/about/privacy.  כן ייתכן ונאפשר לך שיתוף כאמור באפליקציות חברתיות נוספות. השיתוף יתבצע בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם אפליקציות.

 • אם תפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי הנהלת האתר כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

 • אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.

 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילת האתר.

 • מפעילת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למפעילת האתר, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת השימוש שלך באתר, מפעילת האתר עשויה לאסוף מידע על נוהגיך באתר, לרבות מוצרים שרכשת תכנים שיצרת או טענת לאתר, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. בנוסף, מפעילת האתר רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להטמיע ולהשתמש בשירותי פרסום, תצוגה ורשימות שיווק מחדש של פייסבוק ו/או google אשר נעזרים ב”עוגיות” או באמצעים נוספים. המשתמש יכול לבטל ולשלוט באפשרויות הפרסום שיוצגו לו, פרטים על אפשרות זו ב google ניתן לקרוא בלינק הבא:www.google.com/settings/ads/onweb
 

COOKIES

באתר עשוי להיעשות שימוש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לייתר את הצורך בהזנת שם המשתמש והסיסמה שלך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

‘עוגיות’ (Cookies)  הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים באתר הדורשים הרשמה. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

אבטחת האתר

מפעילת האתר תנקוט באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי שלך.

מפעילת האתר נוקטת באמצעים שונים כדי להבטיח את המידע האישי שהמשתמשים באתר נדרשים לספק לצורך ביצוע הזמנה או לצורך גישה, כניסה, שליחה של מידע ותקשורת, או בכדי לשנות את המידע האישי שניתן על ידי המשתמש.

המידע המסופק על-ידך יהיה מאוחסן בשרתים מאובטחים ומוצפנים.

פרטים אישיים של המשתמש לא יועברו אל מחוץ לאתר ללא הסכמתך, אלא בתנאים שהוזכרו לעיל ולהלן.

הסכמה מדעת

בעצם השימוש באתר אתה מסכים ומאשר את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש.
 

שינויים במדיניות הפרטיות

מפעילת האתר רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

פנה אלינו

מפעילת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות, לשם טוב, או כל זכות אחרת. אם נפגעת מהאתר ו/או בכל נושא אחר, הנך מוזמן לפנות אלינו בהתאם לדרכי ההתקשרות המופיעים בצרו קשר באתר ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.

לרכישת עוצמה
bottom of page